Месячный архив: December 2012

ҚазҰМУ кітапханасына 2012 жылдың 2-жартысында түскен жаңа кітаптар тізімі.

36000    О борьбе с коррупцией. Закон Республики Казахстан.-Алматы: Норма-К,2011.-16с. 36000   О борьбе с коррупцией. Закон Республики Казахстан.-Алматы: Юрист,2012.-16с. 36002      Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы негізгі заң актілер.-Алматы,2012.-32б. 36001   О языках в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан: Практ.пос.-Алматы: Норма-К.,2011.-12с. 35948    Дүйсембекова Л….
ДАЛЕЕ